Dofinansowanie pensji, jako narzędzie Tarczy Antykryzysowej

Przedsiębiorca na wniosek może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Materiał ze strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

To rozwiązanie może być stosowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości, ale uwarunkowane jest szeregiem kryteriów, do których należą przede wszystkim:

– brak zaległości w opłacaniu podatków i ZUS na dzień 30.09.2019 r.,

– spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym (15% za wybrane 2 miesiące roku 2020 w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 lub 25% za jeden miesiąc roku 2020 w stosunku do miesiąca poprzedzającego),

– zawarcie porozumienia z organizacją związkową lub reprezentacją pracowników w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu pracy pracowników można obniżyć maksymalnie o 20% (nie więcej niż do poziomu ½ etatu). Dofinansowanie wynosi połowę obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, które wynosi obecnie 5.198,58 zł brutto. W przypadku wnioskowania o pełne 3 miesiące dofinansowania według obecnie obowiązujących wskaźników finansowanie takie wyniesie maksymalnie około 7.350,00 zł na pracownika.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku wnioskowania o pełne 3 miesiące dofinansowania wg obecnie obowiązujących wskaźników finansowanie wyniesie maksymalnie ok. 4.600,00 zł na pracownika (w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy).

W obu przypadkach dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 15.595,74 zł. Dofinansowanie należy zwrócić w przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie pobierania świadczenia a także w kolejnych miesiącach odpowiadających ilości miesięcy, na które zostało przyznane świadczenie.

W związku z tym, że przy rozpatrywaniu wniosku o takie dofinansowanie będzie badany spadek przychodów lub inne kryteria, rozwiązanie takie wymaga głębokiej analizy opłacalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.