Narzędzia Tarczy Antykryzysowej, cz. 3

Za moimi kolegami z firmy ATA Finance i dzięki ich uprzejmości, kontynuujemy omawianie narzędzi wsparcia przedsiębiorców z pakietu ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową, które weszły w życie od 1 kwietnia 2020 r. w celu przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanych epidemią COVID-19.

Materiał ze strony https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Oto trzecia część wybranych narzędzi z Tarczy Antykryzysowej:

  1. Możliwość otrzymania przez mikroprzedsiębiorców pożyczki do 5.000 zł. Pożyczki takie na wniosek będzie wypłacać Fundusz Pracy. Mikroprzedsiębiorca to firma, która w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki: zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro oraz prowadziła działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka taka udzielana jest jednorazowo. Oprocentowanie pożyczki jest znacznie niższe niż na rynku (wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski). Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Jeśli warunek nie zostanie spełniony spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.

   

  1. Możliwość umorzenia zaległości podatkowych, w tym PIT, CIT lub VAT. To rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy odczuwają problemy ze spłatą zaległego podatku, odsetek podatkowych lub opłaty prolongacyjnej. Istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie w części lub w całości tych zaległości. Wniosek można składać online. Urząd wydaje stosowną decyzję o umorzeniu lub rozłożeniu na raty, a więc złożenie wniosku nie jest równoznaczne z umorzeniem lub rozłożeniem na raty.

   

  1. Brak opłat prolongacyjnych za odroczenie podatku lub rozłożenie podatku na raty. To rozwiązanie można rozumieć jako swoistą zachętę dla przedsiębiorców do składania wniosków o odroczenie lub rozłożenie podatku na raty. To rozwiązanie dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na formę prawną i wielkość.

   

  1. Przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków. To rozwiązanie przewiduje przedłużenie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dotyczy przedsiębiorców rozliczających się z PIT lub CIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z epidemią COVID-19, tj. uzyskali niższe o co najmniej 50% przychody w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, z pewnymi wyjątkami.

  Uwaga, nie mylić podatku od budynków z podatkiem od nieruchomości.

   

  1. Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK. To rozwiązanie dla przedsiębiorstw zainteresowanych zabezpieczeniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zmieniają się zasady obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, tj. zwiększenie ulega zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu, brak prowizji za udzielenie gwarancji i wydłużeniu ulega maksymalny okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego. Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w opłacaniu składek ZUS lub podatków. Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia. To rozwiązanie nie jest automatyczne i zależy od decyzji banków, które udzielają takich kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.