Tag: deflacja

Indeksacja bo inflacja

Dziś odbyłem ciekawą rozmowę z doradcą finansowym towarzystwa ubezpieczeniowego Generali. Ze względu na inflację doradził mi indeksację składki polisy ubezpieczeniowej na życie. Generali przesłało mi aneks do polisy ubezpieczeniowej, w którym napisali, że przysługuje mi prawo podwyższenia składki o wskaźnik indeksacji wynoszący 3%. Zwracam uwagę na sformułowanie o przysługującym mi prawie do podwyższenia składki, czyli innymi …

Read more

Ujemna inflacjo, nie zwijaj się

3.5 / 5 ( 4 votes ) Deflacja się utrzymuje, choć nieznacznie zmalała i wynosi obecnie 0,7% rdr. Prezes GUS ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r. w stosunku do września 2015 r. wyniósł 100,1, co oznacza wzrost cen o 0,1%. Warto dodać, że rząd w projekcie budżetu państwa na …

Read more

Deflacja

W marcu 2015 r. ceny spadły o 1,5% (rdr) w porównaniu do tych sprzed rok. Czy ktoś to odczuł? Czy gospodarstwa domowe zaciągają więcej kredytów?   Prof. Bogusław Czarny wykładający w Katedrze Ekonomii SGH w swoim studium z 2004 r. dla wykładowców pt. „WIBID, WIBOR, REVERSE REPO, OUTRIGHT SALE…, CZYLI JAK TO SIĘ ROBI NA …

Read more