Tag: kryzys demograficzny

Więcej dzieci, bo 500+

Dane GUS kolejny miesiąc podają większą liczbę urodzeń. Czy to efekt programu 500+? W listopadzie 2016 r. urodziło się 33 tys. dzieci. W tym samym miesiącu rok wcześniej urodziło się tylko 28 tys. Czy to efekt programu 500+? Czy to sukces, czy porażka rządu PIS? Debata nad tym, czy program 500+ prowadzi do większego zadłużenia …

Read more

Witold Modzelewski melduje o wykonaniu zadania

Prof. Witold Modzelewski nie pozostawia złudzeń co do powrotu do stawki podstawowej VAT 22%. Czy to wzmacnia zaufanie do państwa? Zasadniczo nie zgadzam się z prof. Modzelewskim, gdy słyszę jego wypowiedzi, jak tutaj, że obniżka stawki VAT z obecnej 23 do 22% „nic nie da”. Powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. W tym przypadku nie powinniśmy …

Read more

Gwiazdowski za likwidacją podatku dochodowego

Robert Gwiazdowski, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha wielokrotnie wypowiadał się o nieekonomiczności podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego zdaniem ten podatek należy zlikwidować. Moim zdaniem też. Z mojej perspektywy opinia Gwiazdowskiego nie wymaga dodatkowego uzasadnienia racjonalności. To „oczywista oczywistość”. Doprecyzowując, mam na myśli podatek dochodowy od osób fizycznych. A w szczególności mam na myśli opodatkowanie …

Read more