Tag: Modzelewski

Indeksacja bo inflacja

Dziś odbyłem ciekawą rozmowę z doradcą finansowym towarzystwa ubezpieczeniowego Generali. Ze względu na inflację doradził mi indeksację składki polisy ubezpieczeniowej na życie. Generali przesłało mi aneks do polisy ubezpieczeniowej, w którym napisali, że przysługuje mi prawo podwyższenia składki o wskaźnik indeksacji wynoszący 3%. Zwracam uwagę na sformułowanie o przysługującym mi prawie do podwyższenia składki, czyli innymi …

Read more

Podatek 70 proc.

Parlament ciężko pracuje, aby w ekspresowym tempie uchwalić przepisy ustanawiające podatek 70% od niektórych odpraw dla prezesów spółek skarbu państwa lub samorządu terytorialnego. Rząd i sejm chcą, aby przepisy zaczęły obowiązywać od początku 2016 roku. Jeśli odpowiednia nowelizacja ustawy zostanie podpisana oraz ogłoszona przed 30 listopada 2015 r. to przepisy o stawce 70% zaczęłyby obowiązywać …

Read more

Ujemna inflacjo, nie zwijaj się

3.5 / 5 ( 4 votes ) Deflacja się utrzymuje, choć nieznacznie zmalała i wynosi obecnie 0,7% rdr. Prezes GUS ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r. w stosunku do września 2015 r. wyniósł 100,1, co oznacza wzrost cen o 0,1%. Warto dodać, że rząd w projekcie budżetu państwa na …

Read more

Witold Modzelewski melduje o wykonaniu zadania

Prof. Witold Modzelewski nie pozostawia złudzeń co do powrotu do stawki podstawowej VAT 22%. Czy to wzmacnia zaufanie do państwa? Zasadniczo nie zgadzam się z prof. Modzelewskim, gdy słyszę jego wypowiedzi, jak tutaj, że obniżka stawki VAT z obecnej 23 do 22% „nic nie da”. Powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. W tym przypadku nie powinniśmy …

Read more

Wrogie państwo bogatych ludzi według Witolda Modzelewskiego

Uwielbiam słuchać prof. Witolda Modzelewskiego, którego wykłady to dla mnie intelektualna uczta. Prof. Modzelewski publicznie mówił, że nie boi się krytyki i polemiki. Ośmielam się podjąć konstruktywną polemikę z profesorem o „wrogim państwie bogatych ludzi”. W jednym z wywiadów prof. Modzelewski skrytykował ideę państwa bogatych ludzi. Zdaniem prof. Modzelewskiego „biedne państwo bogatych ludzi jest państwem …

Read more