Tag: Witold Modzelewski

Poszukiwanie biznesu optymalizującego podatki

Rząd PIS i wicepremier Mateusz Morawiecki twierdzą, że intensywnie pracują nad zmniejszeniem klina podatkowego i zatrzymaniem procesu wyłudzania podatków. Sukcesów na razie brak, ale jest pierwsza ofiara tej walki. Wiceminister finansów Wiesław Jasiński podał się do dymisji w związku z marnymi efektami ściągalności podatków. Wiceminister finansów Wiesław Jasiński pełnił wiele innych funkcji. Był również Generalnym …

Read more

Czas na dobre zmiany w systemie podatkowym!

Czy polski system podatkowy jest efektywny? Czy w ostatnich 25 latach mieliśmy budżet państwa bez deficytu? Czy polski system podatkowy jest skomplikowany? Jest nieefektywny, mamy deficyt i system jest skomplikowany. Bo jest wiele podatków dochodowych od osób prawnych, od osób fizycznych, osoby fizyczne płacą podatek dochodowy z tytułu różnych przychodów (od pracy, od zleceń, od …

Read more

Ujemna inflacjo, nie zwijaj się

3.5 / 5 ( 4 votes ) Deflacja się utrzymuje, choć nieznacznie zmalała i wynosi obecnie 0,7% rdr. Prezes GUS ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r. w stosunku do września 2015 r. wyniósł 100,1, co oznacza wzrost cen o 0,1%. Warto dodać, że rząd w projekcie budżetu państwa na …

Read more

Wrogie państwo bogatych ludzi według Witolda Modzelewskiego

Uwielbiam słuchać prof. Witolda Modzelewskiego, którego wykłady to dla mnie intelektualna uczta. Prof. Modzelewski publicznie mówił, że nie boi się krytyki i polemiki. Ośmielam się podjąć konstruktywną polemikę z profesorem o „wrogim państwie bogatych ludzi”. W jednym z wywiadów prof. Modzelewski skrytykował ideę państwa bogatych ludzi. Zdaniem prof. Modzelewskiego „biedne państwo bogatych ludzi jest państwem …

Read more